5 chính sách kiểm toán, tài chính có hiệu lực cuối tháng 9/2017

Những chính sách kiểm toán, tài chính có hiệu lực cuối tháng 9/2017

Cộng tác viên KTNN phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm liên tục; Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán; Các đối tượng được thuê, mua nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý... là những chính sách sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cộng tác viên KTNN phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm liên tục

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Điều 7 của Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Cộng tác viên KTNN phải có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm liên tục

Theo đó, tiêu chuẩn và điều kiện của cá nhân là cộng tác viên KTNN được sửa đổi và bổ sung mới. Đơn cử như sau:

- Có kinh nghiệm làm việc, quản lý, nghiên cứu tối thiểu 5 năm liên tục trong lĩnh vực chuyên môn (quy định hiện hành là có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm).

- Bổ sung thêm tiêu chuẩn của cộng tác viên là chưa vi phạm pháp luật và không có tiền án, tiền sự.

- Có bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề (quy định hiện hành là có chứng chỉ hành nghề) liên quan đến yêu cầu, nội dung công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu theo quy định của pháp luật…

Quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định 161/QĐ-KTNN ngày 07/3/2012 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2017.

2. Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán

Từ ngày 29/9/2017, Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp thực hiện kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung điều kiện về nhân sự đối với doanh nghiệp kiểm toán để được chọn thuê hoặc ủy thác nghiệp vụ kiểm toán. Đơn cử như sau:

- Người quản lý, điều hành không là thành viên, cổ đông, người góp vốn hoặc có quan hệ kinh tế - tài chính khác với đơn vị được kiểm toán;

- Người thân của những người này (gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) không là thành viên, cổ đông, người góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được kiểm toán;

- Doanh nghiệp và đơn vị được kiểm toán không có cùng người sáng lập…

Quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định 03/2011/QĐ-KTNN ngày 09/12/2011.

3. Các đối tượng được thuê, mua nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý

Đây là nội dung được ghi nhận tại Thông tư 186/2017/TT-BQP quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017.

Theo đó, đối tượng được thuê nhà ở cũ phải là người đang sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm:

- Đối tượng được bố trí nhà ở từ trước ngày 27/11/1992;

- Đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.

Ngoài ra, các đối tượng được thuê nhà ở cũ nêu trên có thể mua nhà ở cũ đang thuê nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng (HĐ) thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý nhà ở và có tên trong HĐ này; trường hợp HĐ có nhiều người cùng đứng tên thì cử người đại diện ký HĐ mua bán nhà ở;

- Đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà ở và các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký HĐ mua bán nhà ở;

- Có đơn đề nghị mua nhà ở cũ đang thuê.

4. Quy định về chi phí khám sức khỏe cho tuyển sinh quân sự

Từ ngày 25/9/2017, Thông tư 187/2017/TT-BQP quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Chi phí khám sức khỏe cho tuyển sinh quân sự

Theo đó, chi phí khám sức khỏe cho học viên mới của các nhà trường, học viện trong quân đội bao gồm:

- Khám thể lực và khám lâm sàng các chuyên khoa theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016;

- Khám cận lâm sàng (xét nghiệm nhóm máu, chỉ số huyết học, sinh hóa máu; xét nghiệm nước tiểu; siêu âm tổng quát, điện tim, chụp X quang tim phổi).

5. Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2017).

Đánh giá bài viết
1 43
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm