50 câu trắc nghiệm Toán lớp 12: Hình học không gian

50 câu trắc nghiệm Toán lớp 12: Hình học không gian

50 câu trắc nghiệm Toán lớp 12: Hình học không gian. Đây là tài liệu tham khảo hay được Vndoc.com sưu tầm. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với phạm vi kiến thức nằm trong phần hình học không gian. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố lại kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ I môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

50 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Hình học không gian

Câu 1: Cho lăng trụ tam giác đều ABC. A'B'C' cạnh đáy a = 4, biết diện tích tam giác A'BC bằng 8. Thể tích khối lăng trụ ABC. A'B'C' bằng.

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a (với a > 0); SA tạo với đáy (ABC) một góc bằng 600. Tam giác ABC vuông tại B, ABC = 300. G là trọng tâm của tam giác ABC. Hai mặt phẳng (SGB) và (SGC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính thể tích của hình chóp S.ABC theo a.

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

Câu 3: Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

A: a3/6 B: a3/3 C: a3/4 D: a3/8

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB=BC=atrắc nghiệm hình học không gian, SAB=SCD=900 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng atrắc nghiệm hình học không gian. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa SC và mp(ABC) là 450. Hình chiếu của S lên mp(ABC) là điểm H thuộc AB sao cho HA = 2HB. Biết trắc nghiệm hình học không gianTính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SA và BC:

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

Câu 6: Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 20cm, 21cm, 29cm. Thể tích khối chóp đó bằng:

A: 7000 cm3 B: 6213 cm3 C: 6000 cm3 D: 7000trắc nghiệm hình học không giancm3

Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều; mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông tại S, SA = atrắc nghiệm hình học không gian, SB = a . Gọi K là trung điểm của đoạn AC. Tính thể tích khối chóp S.ABC .

A: V = a3/4 B: V = a3/3 C: V = a3/6 D: V = a3/2

Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A: Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau
B: Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh
C: Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn luôn bằng nhau
D: Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và số mặt bằng nhau

Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A, AB = AC = 2a. Trắc nghiệm hình học không gian. Góc giữa (A'BC) và (ABC) là 450. Thể tích khối lăng trụ là:

Trắc nghiệm hình học không gian Trắc nghiệm hình học không gian Trắc nghiệm hình học không gian Trắc nghiệm hình học không gian

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. Hình chiếu của S trên (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc hợp bởi cạnh SC và mặt đáy là 300. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a .

trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian trắc nghiệm hình học không gian

Đánh giá bài viết
1 6.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm