500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử lớp 11. Chúc quý thầy cô giảng dạy ngày càng hay, các bạn học sinh học tập tốt.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án) để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập. Bài viết được tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm về môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Câu 1. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Địa chủ phong kiến

Đáp án D

Câu 2. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Việt Nam.

Đáp án A

Câu 3. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc
B. Gan-đi
C. A-sô-ka
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Nguyễn Quyền
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 5. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 6. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Văn Tường
C. Tôn Thất Thuyết
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 7. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án C

Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp
B. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án B

Câu 9. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân
B. Nông dân
C. Tiểu tư sản
D. Tư sản dân tộc

Đáp án B

Câu 10. Cuộc Chiến tranh Nga - Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.
B. Từ năm 1903 đến năm 1904.
C. Từ năm 1903 đến năm 1905.
D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án A

Câu 11. Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
C. Đế quốc cho vay nặng lãi.
D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án A

Câu 12. Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 - 1873.
B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
C. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 - 7 - 1776.
D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 - 10 - 1777.

Đáp án D

Câu 13. Trần Dân Tiên viết: "việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân". Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu (6/1924)

Đáp án D

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp) với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a).

Đáp án C

Câu 15. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A. Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
B. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
D. Tất cả đều đúng.

Đáp án D

Câu 16. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Đáp án D

Câu 17. Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

A. Nội chiến để thống nhất đất nước.
B. Con đường từ dưới lên.
C. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
D. Con đường từ trên xuống.

Đáp án D

Câu 18. Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

A. Kinh tế
B. Chính trị
C. Giáo dục
D. Quân sự

Đáp án C

Câu 19. Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án C

Câu 20. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
B. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.
C. Có thị trường rộng lớn.
D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án B

Câu 21. Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa
B. Của Mác - Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản
C. Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa
D. Tất cả đều sai

Đáp án C

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:

A. Ngày 28 tháng 6 năm 1914.
B. Ngày 28 tháng 7 năm 1914.
C. Ngày 28 tháng 8 năm 1914.
D. Ngày 28 tháng 9 năm 1914.

Đáp án D

Câu 23. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.
B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.
C. Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.
D. Đảng Dân chủ và Đảng Tự do

Đáp án B

Câu 24. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Địa chủ phong kiến

Đáp án D

Câu 25. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Việt Nam.

Đáp án A

Câu 26. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc
B. Gan-đi
C. A-sô-ka
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 27. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Nguyễn Quyền
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 28. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 29. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Văn Tường
C. Tôn Thất Thuyết
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 30. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án C

Câu 31. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp
B. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án B

Câu 32. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân
B. Nông dân
C. Tiểu tư sản
D. Tư sản dân tộc

Đáp án B

Câu 33. Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.
B. Từ năm 1903 đến năm 1904.
C. Từ năm 1903 đến năm 1905.
D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án A

Câu 34. Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
C. Đế quốc cho vay nặng lãi.
D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án A

Câu 35. Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
B Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
C Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
D Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.

Đáp án D

Câu 36. Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
B Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
C Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
D Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)

Đáp án D

Câu 37. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
B Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
C Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
D Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung,I-ta-li-a).

Đáp án C

Câu 38. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A. Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
B. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đế quốc.
C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
D. Tất cả đều đúng.

Đáp án D

Câu 39. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

A Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
B Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
C Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Đáp án D

Câu 40. Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

A. Nội chiến để thống nhất đất nước.
B. Con đường từ dưới lên.
C. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
D. Con đường từ trên xuống.

Đáp án D

Câu 41 Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

A. Kinh tế
B. Chính trị
C. Giáo dục
D. Quân sự

Đáp án C

Câu 42 Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án C

Câu 43. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
B. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.
C. Có thị trường rộng lớn.
D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án B

Câu 44. Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam?

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc
B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến
D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến

Đáp án B

Câu 45. Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.
B. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ XIX.
C. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.
D. Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.

Đáp án B

Câu 46. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Quân sự.
D. Tất cả các lĩnh vực.

Đáp án D

Câu 47. Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

A. Chia để trị.
B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
D. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.

Đáp án D

Câu 48. Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1857
B. Năm 1858
C. Năm 1859
D. Năm 1860

Đáp án A

Câu 49. Thực dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc?

A. Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.
B. Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.
C. Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.
D. Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.

Đáp án D

Câu 50. Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai?

A. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.
B. Vua Quang Tự.
C. Tôn Trung Sơn.
D. Từ Hi Thái Hậu.

Đáp án A

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để trắc nghiệm kiến thức Lịch sử 11 online, mời các bạn làm:

Đánh giá bài viết
39 56.667
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm