58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2

58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

a. 12 + 16 +28 + 24 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =

b. 36+ 25 + 64 + 75 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 16 = 48

b. 25 + x = 60 + 7

Bài làm

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Bài 3 (3đ): Nhà Huệ có một đàn vịt, sau khi mẹ bán hết 19 con thì còn lại có 25 . Hỏi đàn vịt nhà Huệ trước khi bán có bao nhiêu con?

Bài làm

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Bài 4 (2đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

2. Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 =

= (….. + …..) + (…. + …..) + (….. + …..) + (…. + …..) + …

= …… + …… + ……. + …… + …… =

Bài 2 (3đ): Tìm y

a. y + 7 = 19 – 1

b. 14 + y = 12 +6

Bài làm

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Bài 3(3đ): Lan nuôi được 7 con gà, Hồng nuôi nhiều hơn Lan 8 con.Hỏi Hồng nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài làm

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Bài 4(2đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

3. Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

3 + 4 + 5 + 6 + 14 + 15 + 16 + 17

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 28 = 81

b. 41 + x = 60 + 1

Bài 3 (2đ):

a. Viết số lớn nhất có một chữ số.

b. Viết số bé nhất có một chữ số.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Bài 4 (3đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

4. Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Bài 1 (2đ): Tính nhanh: 26 + 37 + 14 + 23

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 25 = 82

b. 62 + x = 90 + 2

Bài 3 (3đ): Có hai đàn bò ,đàn bò thứ nhất có 48 con ,đàn bò thứ hai ít hơn đàn bò thứ nhất 24 con bò .Hỏi đàn bò thứ hai có bao nhiêu con bò?

Bài 4 (2đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ,tứ giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

5. Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

I. Trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu 1. (0.5đ) Số liền trước của 55 là:

A. 54

B. 56

C. 57

D. 50

Câu 2 (0.5đ) 6 dm = .... cm?

A. 6

B. 60

C. 5

D. 50

Câu 3 (0.5đ) Trong hình có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: (0.5đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

27 + 21 > ..... > 95 – 49

A. 44

B. 45

C. 46

D. 47

Câu 5: (0.5đ) 1 ngày có ..... giờ ?

A. 23

B. 24

C. 25

D. 26

Câu 6: (1,0đ) Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có ít hơn chị Lan 5 chiếc.Hỏi chị Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 11

Câu 7: (0.5đ) Ngày 20 tháng 10 là Chủ nhật. Vậy ngày 25 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ tư

B, Thứ năm

C, Thứ sáu

D, Thứ bảy

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

56 + 29

27 + 20

96 - 42

82 - 47

Bài 2. (1 điểm) Tìm x

x + 12 = 53

x - 36 = 36

Bài 3. (2 điểm)Tính

81 - 16 - 24 = ....

27 + 24 + 19 = ....

Bài 4. (1 điểm) Giải toán.

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Ngoài ra, VnDoc.com còn có cả Tuyển tập bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 219 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án tổng hợp nhiều đề tham khảo hay, chất lượng được VnDoc.com sưu tầm gửi đến các bạn, giúp các bạn có thể ôn tập sát với kiến thức nhất. Các bạn có thể luyện tập thêm Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2, bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2019 - 2020 các môn:

Ngoài 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2. Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2, môn Toán lớp 2,....

Đánh giá bài viết
76 35.838
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm