60 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán

VnDoc.com
1
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9
Thành công có duy nhất một điểm đến nhưng có rất nhiều con đường để đi
Họ và tên: .......................................................................................................
Lớp: ...................................................................................................................................
Trường: .............................................................................................................................
VnDoc.com
2
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9
Thành công có duy nhất một điểm đến nhưng có rất nhiều con đường để đi
ĐỀ 01
Câu 1.
a) Trong các số sau :
2
5
; -
2
5
;
2
)5(
; -
2
)5(
số nào là CBHSH của 25.
b) Tìm m để hàm số y = (m-5)x + 3 đồng biến trên R.
c) Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 12 , BC = 15. Tính giá trị của sinB.
Câu 2. 
a) Tìm x để căn thức
63 x
có nghĩa.
b) A =
31
515
c) Tìm x, biết
Câu 3.
Cho hàm số y = 2x + 3 có đồ thị (d).
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số. Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox
b) Giải hệ phương trình:
93
75
yx
yx
Câu 4.
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy
điểm C sao cho
ABC
ˆ
= 30
0
. Trên tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn lấy điểm M
sao cho BM = BC.
a) Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?
b) Chứng minh
BMC đều.
c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn tâm (O;R).
d) OM cắt nửa đường tròn tại D và cắt BC tại E. Tính diện tích tứ giác OBDC
theoR.
----------------Hết----------------
VnDoc.com
3
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
Bài
Câu
Nội dung
Điểm
1
a,b,c
Trả lời đúng mỗi câu 0
Căn thức
63 x
có nghĩa
3x 6
0
3x
6
x
2
0,5
0,5
b
A =
31
515
=
)13(
)13(5
= -
5
0,5
0,5
c
2
453
04
x
3x = 21
x = 7
0,25
0,25
3
2,5
a
+ Xác định đúng 2 điểm
+ Vẽ đúng đồ thị
+ Tính đúng góc
0,5
0,5
0,5
b
93
75
yx
yx
93
168
yx
x
3
2
y
x
0,5
0,5
4
3,5
Hình vẽ đúng
0,5
a
ABC nội tiếp đường tròn đường kinh AB nên vuông tại C
0,5
b
C/m được
BMC cân có góc CBM = 60
0
=>
BMC đều
0,5
c
C/m được
COM =
BOM (c.c.c)
=>
MCO
ˆ
= 90
0
nên MC là tiếp tuyến
0,5
0,5
d
C/m được OM
BC tại E và tính được BC = R
3
Tính được DT tứ giác OBDC =
2
1
OD.BC =
2
1
R. R
3
= R
2
2
3
0,5
0,5
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 9
Thành công có duy nhất một điểm đến nhưng có rất nhiều con đường để đi
,5 đ
2
a
1
2
,5
,5
Đánh giá bài viết
8 3.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm