Nguyễn Minh Ngọc Toán học Lớp 6

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm)

Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm). Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

6
6 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Do tập hợp T gồm các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm) nên ta viết T dưới dạng tập hợp như sau:

  T = {Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12}

  Trong tập hợp T, những phần tử có 31 ngày là Tháng 10 và tháng 12.

  98 Trả lời 18:48 27/07
  • Nhân Mã
   Nhân Mã

   - Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch

   T = { 10; 11; 12}

   - Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31 là: 10 và 12

   33 Trả lời 18:47 27/07
   • Khang Anh
    Khang Anh

    T = {Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12}

    Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31 là Tháng 10 và Tháng 12

    19 Trả lời 18:48 27/07
    • Bắp
     Bắp

     a) T = {10; 11; 12}

     b) 10 và 12

     14 Trả lời 18:50 27/07
     • Bảo Bình
      Bảo Bình

      Tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch

      T = {10; 11; 12}

      8 Trả lời 18:50 27/07
      • le anh nguyen
       le anh nguyen

       T={10;11;12}

       10 và 12

       6 Trả lời 15:51 08/09
       Toán học Xem thêm