Bài 1 trang 153 Toán lớp 4

Bài 1 Toán lớp 4 trang 153

Toán lớp 4 trang 153 Bài 1 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 4; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 1 Toán lớp 4 trang 153

Đề bài: Tính:

a) \frac{3}{5} + \frac{{11}}{{20}}; b) \frac{5}{8} - \frac{4}{9}; c) \frac{9}{{16}} \times \frac{4}{3};
d) \frac{4}{7}:\frac{8}{{11}}; e) \frac{3}{5} + \frac{4}{5}:\frac{2}{5}  

Hướng dẫn:

Ôn tập lại về các phép tính giữa các phân số.

Lời giải:

a) \frac{3}{5} + \frac{{11}}{{20}} = \frac{{12}}{{20}} + \frac{{11}}{{20}} = \frac{{22}}{{20}} = \frac{{11}}{{10}}

b) \frac{5}{8} - \frac{4}{9} = \frac{{45}}{{72}} - \frac{{32}}{{72}} = \frac{{13}}{{72}}

c) \frac{9}{{16}} \times \frac{4}{3} = \frac{{3 \times 3 \times 4}}{{4 \times 4 \times 3}} = \frac{3}{4}

d) \frac{4}{7}:\frac{8}{{11}} = \frac{4}{7} \times \frac{{11}}{8} = \frac{{4 \times 11}}{{7 \times 2 \times 4}} = \frac{{11}}{{14}}

e) \frac{3}{5} + \frac{4}{5}:\frac{2}{5} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{5} + \frac{{2 \times 2 \times 5}}{{5 \times 2}} = \frac{3}{5} + 2 = \frac{3}{5} + \frac{{10}}{5} = \frac{{13}}{5}

------------

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 4 trang 153 Bài 1 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4.

Đánh giá bài viết
1 2
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm