Bài 3 trang 128 Toán lớp 5

Bài 3 Toán lớp 5 trang 128

Toán lớp 5 trang 128 Bài 3 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 3 Toán lớp 5 trang 128

Đề bài: Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh N.

Bài 3 trang 128 Toán lớp 5

a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?

b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N?

Hướng dẫn:

Để tính diện tích toàn phần của hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Để tính thể tích của hình lập phương, ta lấy độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh rồi nhân với độ dài cạnh.

Lời giải:

a) Độ dài cạnh gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên số lần là:

3 x 3 = 9 (lần)

b) Độ dài cạnh gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương gấp lên số lần là:

3 x 3 x 3 = 27 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

b) 27 lần

------------

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 5 Bài 3 trang 128 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 3: Hình học. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm