Bài dự thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean

Bài dự thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean

Bài dự thi Tìm hiểu 50 năm thành lập Asean là mẫu bài dự thi giúp các bạn trả lời các câu hỏi trong cuộc thi tìm hiểu 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á và hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ đề thi và đáp án Hội thi tìm hiểu về ASEAN

Bài dự thi Tấm gương nhà giáo Việt Nam

BÀI THI

“Tìm hiểu 50 năm thành lập ASEAN”

Họ và tên: Hồ Hữu Phước

Ngày sinh: 20/11/1986

Địa chỉ: Thôn 5 - xã EaMnang- huyện CưM’gar- tỉnh Đăk Lăk

Nghề nghiệp: Giáo viên Số điện thoại: 0987869786

Thông tin liên hệ: Thôn 5 - xã EaMnang- huyện CưM’gar- tỉnh Đăk Lăk

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1. ASEAN được thành lập vào thời gian nào và ở đâu?

a. Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 15/12/1967

b. Tại Gia các ta, In-đô-nê-xia, ngày 8/8/1967

c. Tại Xinh-ga-po, ngày 20/11/1967

d. Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 8/8/1967

Đáp án: d

Câu 2. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?

a. Association of Southeast Asian Nations

b. Association of South and East Asian Nations

c. Assembly of Southeast Asian Nations

d. Alliance of Southeast Asian Nations

Đáp án: a

Câu 3. 5 nước thành viên sáng lập ASEAN gồm:

a. In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Căm-pu-chia.

b. In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po, Căm-pu-chia, Lào.

c. In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Lào, My-an-ma, Thái Lan.

d. In-đô-nê-xia

Đáp án: d

Câu 4. ASEAN hiện có bao nhiêu thành viên và gồm những quốc gia nào?

a. 10 thành viên, gồm Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam

b. 10 thành viên, gồm Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Đông Timor, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam

c. 10 thành viên, gồm Bru-nây, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Xri-lan-ca, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam

d. 10 thành viên, gồm Bru-nây, In-đô-nê-xia, Lào, Trung Quốc, Ma-lai-xia, My-an-ma, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam

Đáp án: a

Câu 5. Các màu chính nào hiển thị trong biểu tượng của ASEAN?

a. Xanh da trời, vàng, trắng, đen

b. Xanh da trời, đỏ, đen, trắng

c. Đỏ, đen, vàng, trắng

d. Xanh da trời, đỏ, trắng, vàng

Đáp án: d

Câu 6. Khi nói đến ASEAN, nên hiểu quy mô hoạt động của ASEAN thế nào cho đúng?

a. ASEAN chỉ bó hẹp trong phạm vi 10 nước ở Đông Nam Á

b. ASEAN là một tổ chức hợp tác mở, có quan hệ rộng rãi với nhiều đối tác trong và ngoài khu vực.

c. ASEAN chỉ có phạm vi hoạt động ở Đông Nam Á và Đông Á.

d. ASEAN có quan hệ với các quốc gia chỉ ở châu Á

Đáp án: a

Câu 7. Văn kiện nào được coi là Bộ quy tắc ứng xử chỉ đạo quan hệ giữa các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á?

a. Hiệp ước Bali II năm 2003

b. Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) năm 1976

c. Tầm nhìn ASEAN 2020 năm 1997

d. Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN)

Đáp án: b

Câu 8. Khái niệm nào mô tả tính chất của ASEAN như một tổ chức gắn kết hài hòa các quốc gia có đặc điểm đa dạng khác nhau?

a. Thống nhất trong khác biệt

b. Thống nhất trong đa dạng

c. Đa dạng nhưng thống nhất

d. Hài hòa nhưng đa dạng

Đáp án: b

Câu 9. ASEAN có bao nhiêu Hội nghị Cấp cao hàng năm?

a. 1 Hội nghị, họp chung giữa ASEAN và các Đối tác

b. 2 Hội nghị, một Hội nghị họp riêng trong ASEAN, một Hội nghị họp giữa ASEAN với các Đối tác

c. 3 Hội nghị, một Hội nghị họp riêng trong ASEAN, một Hội nghị họp giữa ASEAN với các Đối tác và một Hội nghị họp chung.

d. 1 Hội nghị, họp chỉ riêng trong ASEAN.

Đáp án: d

Câu 10. Ban Thư ký ASEAN hiện nay có bao nhiêu Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký?

a. 1 Tổng Thư ký và 2 Phó Tổng Thư ký

b. 1 Tổng Thư ký và 3 Phó Tổng Thư ký

c. 1 Tổng thư ký và 5 Phó Tổng Thư ký

d. 1 Tổng Thư ký và 4 Phó Tổng Thư ký

Đáp án: d

Câu 11. Cương vị Chủ tịch ASEAN được đảm nhiệm theo nguyên tắc nào?

a. Tự nguyện

b. Luân phiên hàng năm theo thứ tự chữ cái đầu tên tiếng Anh của nước thành viên

c. Bốc thăm

d. Theo quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước

Đáp án: d

Câu 12. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho:

a. 10 quốc gia thành viên ASEAN

b. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp

c. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo

d. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Đáp án: a

Câu 13. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại Bali từ 23-24/2/1976. Một trong những văn kiện quan trọng được ký kết tại Hội nghị này là một hiệp ước thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và kêu gọi giải quyết xung đột, tranh chấp bằng đàm phán hòa bình. Tên của Hiệp ước đó là:

a. Hiệp ước Hòa bình và Ổn định Đông Nam Á

b. Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á

c. Hiệp ước vì hòa bình của Đông Nam Á

d. Hiệp ước Hữu nghị và Hòa bình ở Đông Nam Á

Đáp án: b

Câu 14. Hiệp định thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) được ký vào năm nào?

a. 1992

b. 1994

c. 1995

d. 1997

Đáp án: a

Câu 15. ASEAN quyết định họp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng với các Đối tác (ADMM+) lần đầu tiên vào năm nào, ở đâu?

a. Năm 2007, tại Thái Lan

b. Năm 2008, tại Xinh-ga-po

c. Năm 2009, tại Thái Lan

d. Năm 2010, tại Việt Nam

Đáp án: d

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 2.209
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm