Bài dự thi tuổi trẻ học tập và làm theo Bác 2020

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã chính thức được phát động tới đông đảo tầng lớp cấn bộ công nhân viên chức, thanh thiếu niên. Sau đây là đáp án cuộc thi học và làm theo Bác 2020 mới nhất đã được ban biên tập VnDoc cập nhật, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cách đăng ký Tuổi trẻ học và làm theo Bác 2020

Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi./.

2. Lịch thi trực tuyến Tuổi trẻ học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2020

Học và làm theo lời bác 2020

3. Đáp án Tuổi trẻ học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bảng C tuần 1

Đáp án Tuổi trẻ học và làm theo Bác 2020 vòng 1 Bảng C: đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

1.C 2.A 3.A 4.B 5.B 6.C 7.D 8.D 9.A 10.A
11.C 12.A 13.C 14.D 15.D 16.A 17 18.B 19.D 20.C
21.C 22.C 23.C 24.D 25.B 26.C 27.B 28.D 29.D 30.B

Đáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bácĐáp án học và làm theo lời bác

Lưu ý: Đáp án trên đây là của bộ câu hỏi này, các lượt thi có thể sẽ có bộ câu hỏi khác nhau. Các bạn có thể tham khảo video dưới đây để xem bộ câu hỏi Học và làm theo Bác khác của bảng C.

4. Video đáp án bảng C Học và làm theo Bác 2020

5. Đáp án Học và làm theo lời Bác 2020 bảng A tuần 1

Bộ câu hỏi số 1

Câu 1: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (từ 24/6-3/7/1976), thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là gì?

A. Sài Gòn – Chợ Lớn

B. Chợ Lớn

C. Sài Gòn

D. Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 2: Hải đăng Kê Gà, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

A. Quảng Nam

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Quảng Ngãi

D. Bình Thuận 

Câu 3. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh viết “cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.” Đó là nhiệm vụ của cấp học nào?

A. Giáo dục Mầm non

B. Giáo dục Tiểu học

C. Giáo dục Đại học

D. Giáo dục Trung học 

Câu 4. Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

A. học mọi lúc mọi nơi 

B. trước hết cần học ở trường

C. học lẫn nhau là cần thiết

D. cần học nhân dân

Câu 5. Trong tác phẩm Sử đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Hãy chọn một đáp án đúng.

A. quyết tâm

B. nhiệt tình

C. ý chí

D. đạo đức 

Câu 6. Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu

A. Miền Trung 

B. Miền Bắc

C. Miền Nam

D. Cả nước

Câu 7. Trong “Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. phẩm chất

B. tiềm năng

C. khả năng

D. năng lực 

Câu 8. Bài nói tại Trường Công an Trung cấp khóa 2, (1951) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do …”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. nhân dân kiểm tra

B. nhân dân là chủ

C. nhân dân dựng nên

D. người dân làm chủ 

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục Việt Nam?

A. Chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.

B. Mục đích học là để làm kinh tế, chính trị, văn hóa đều tiến bộ, các dân tộc đều đoàn kết,…để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

C. Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.

D. Phải ra sức tẩy sạch ảnh hưởng của giáo dục nô dịch của thực dân còn sót lại, như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân.

Câu 10. Trong thư Gửi các em học sinh (1955), Hồ Chí Minh xác định việc học gồm 4 nội dung chính gồm thể dục, trí dục, mỹ dục, đức dục. Trong đó, mỹ dục được Người xác định như thế nào? Hãy chọn một đáp án đúng

A. là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công

B. ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới

C. để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp 

D. để làm thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Câu 11. Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Hoàng Minh Giám

B. Huỳnh Thúc Kháng 

C. Võ Nguyên Giáp

D. Phạm Văn Đồng

Câu 12. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của minh, trong đó, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

A. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.

B. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. 

C. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

D. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.

Câu 13. Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. 

B. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên.

C. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 được khai mạc.

Câu 14. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1930

B. Tháng 11/1930

C. Tháng 2/1930

D. Tháng 10/1930 

Câu 15. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức, ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng, … của cán bộ, đảng viên?

A. kém lí luận 

B. chưa học hỏi

C. kém tính đảng

D. thiếu thực tiễn

Câu 16. “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tự do tư tưởng – Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được …” Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. khuyến khích

B. tự do 

C. phát huy

D. coi trọng

Câu 17. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; trong đó nhân là:

A. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

B. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sữa chữa, khó khăn có gan chịu đựng.

C. ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

D. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền. 

Câu 18. Trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, trường Đại học nhân dân Việt Nam” (7/1956), chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chân lý là …, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. cái lợi cho đất nước

B. cái lợi cho Tổ quốc 

C. cái phù hợp với khách quan

D. cái thực tiễn đem lại lợi ích

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

A. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968) 

B. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

C. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)

D. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)

Câu 20. Hải đăng Hòn Dáu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh thành phố nào?

A. Thanh Hóa

B. Hải Phòng 

C. Ninh Bình

D. Quảng Ninh

Câu 21. Chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Từ 2 đến 3 tháng

B. Từ 3 đến 4 tháng

C. Từ 4 đến 5 tháng 

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu 22. Nhiệm vụ chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh trong giai đoạn 1936-1939 được xác định như thế nào

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mặt 

B. Nhiệm vụ lâu dài

C. Nhiệm vụ chiến lược

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu 23. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

A. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

B. Vườn quốc gia Bù Gia Mập

C. Vườn quốc gia Cát Bà

D. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu 24. Trong tác phẩm Sửa đối lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đạo đức cách mạng bao gồm nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Trong đó dũng là gì?

A. gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, khó khăn có gan chịu đựng 

B. thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào, không ham giàu sang, không sợ oai quyền

C. đầu óc trong sạch, sáng suốt, dễ hiểu lí luận, dễ tìm phương hướng, biết xem người, xét việc.

D. ngay thẳng, không có tư tầm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng.

Câu 25. Tại Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (1/5/1952), Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người …”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

A. tích cực nhất

B. đáng khen nhất

C. yêu nước nhất 

D. xứng đáng nhất

Câu 26. Trong bài Thanh niên phải làm gì (10/2/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thanh niên cần phải có chí tự động,… Phải có khí khái ham làm việc, chứ không ham địa vị”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

A. tự cường, kiên định

B. tự lập, tự cường

C. tự cường, tự lập

D. chủ động, tự lập

Câu 27. Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

A. Ray mông Điêng (Raymonde Dien)

B. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

C. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)

D. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)

Câu 28. Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 320

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 312

D. Đại đoàn 308 

Câu 29. Liên bang Xô Viết và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm nào?

A. 1954

B. 1950 

C. 1951

D. 1953

Câu 30. Trong Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12/1944) Hồ Chí Minh viết: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là …”. Hãy chọn đáp án đúng

A. quân sự trọng hơn chính trị

B. chính trị trọng hơn quân sự 

C. đội quân cảm tử

D. đội quân du kích

Bộ câu hỏi số 2

Câu số 1: Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam gần đây nhất được UNESCO công nhận là:

 1. Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ
 2. Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà
 3. Khu dự trữ sinh quyển yển Mũi Cà Mau
 4. Khu dự trữ sinh quyển Châu Thổ Sông Hồng.

Câu số 2: Đại đoàn bộ binh chủ lực của quân đội Việt Nam được thành lập đầu tiên là đại đoàn nào?

 1. Đại đoàn 308
 2. Đại đoàn 312
 3. Đại đoàn 320
 4. Đại đoàn 304

Câu số 3: Trong bài nói chuyện tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II (1958), Hồ Chí Minh căn dặn: Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có …” Chọn một đáp án đúng.

 1. Phương pháp
 2. Kết quả
 3. Phương hướng
 4. Cách làm

Câu số 4: Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Siêng hoạt động thì …” Hãy lựa chọn đáp án đúng

 1. thông minh
 2. vui vẻ
 3. nhanh nhẹn
 4. sức khỏe

Câu số 5: Trong bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1964), Hồ Chí Minh chỉ ra “Dạy cũng như học phải chú trọng đến cả tài lẫn đức”. Đức ở đây được Người giải thích là gì?

 1. đạo đức nhà giáo
 2. tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau
 3. tình yêu thương con người
 4. đạo đức cách mạng

Câu số 6: Đường bờ biển nước ta có chiều dài khoảng bao nhiêu km?

 1. 3260 km
 2. 4600 km
 3. 2100 km
 4. 2360 km

Câu số 7: Trong Nói về công tác huấn luyện và học tập (1950), Hồ Chí Minh viết: “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn.” Vấn đề chính được Hồ Chí Minh đặt ra trong đoạn văn trên là gì?

 1. Học lẫn nhau là cần thiết
 2. Học mọi lúc mọi nơi
 3. Cần học nhân dân
 4. Trước hết cần học ở trường

Câu số 8: Trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh xác định đâu là nguyên nhân của các bệnh ba hoa, chủ quan, hình thức. Ham danh vị, thiếu kỉ luật, lười biếng… của cán bộ, đảng viên?

 1. Chưa học hỏi
 2. Thiếu thực tiễn
 3. Kém lí luận
 4. Kém tính đảng

Câu số 9: Hãy chọn đáp án đúng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Lời nói này của Hồ Chủ tịch trong các văn kiện nào sau đây?

 1. Thư gửi cho các học sinh (9/1945)
 2. Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm học mới (10/1968)
 3. Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955)
 4. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục (6/1957)

Câu số 10: Vùng nước tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở được gọi là gì?

 1. Vùng nước ven bờ
 2. Thềm lục địa
 3. Vùng nước nóng
 4. Nội thủy

Câu số 11: Cho biết vịnh Hạ Long thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây?

 1. Quảng Ninh
 2. Khánh Hòa
 3. Hải Phòng
 4. Thanh Hóa

Câu số 12: Cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào sau đây?

 1. Bình Định
 2. Quảng Ngãi
 3. Khánh Hòa
 4. Quảng Nam

Câu số 13: Từ tháng 5 đến tháng 8/1930 trung tâm phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?

 1. Cả nước
 2. Miền Bắc
 3. Miền Nam
 4. Miền Trung

Câu số 14: Người phụ nữ Pháp nào đã lấy thân mình chặn đoàn tàu hỏa chở vũ khí sang Đông Dương?

 1. Ray-mông Ô-brắc (Raymond Aubrac)
 2. Ray mông Điêng (Raymonde Dien)
 3. Ma-đơ-len Ri-phô (Madeleine Riffaud)
 4. Hăng-ri Mác-tanh (Henri Martin)

Câu số 15: Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

 1. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
 2. Vườn quốc gia Phú Quốc
 3. Vườn quốc gia Yok Đôn
 4. Vườn quốc gia Côn Đảo

Câu số 16: Trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ cuối tháng 5 đến tháng 9/1946, ai là người thay Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Quyền Chủ tịch nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa?

 1. Hoàng Minh Giám
 2. Huỳnh Thúc Kháng
 3. Võ Nguyên Giáp
 4. Phạm Văn Đồng

Câu số 17: Hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp với biển?

 1. 30
 2. 29
 3. 28
 4. 31

Câu số 18: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (10/1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo …, những người chủ tương lai tốt của nước nhà”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

 1. những công nhân và cán bộ trình độ cao
 2. đội ngũ khoa học và kỹ thuật tốt
 3. thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng
 4. những công dân và cán bộ tốt

Câu số 19: Hải Đăng Đại Lãnh, một trong những hải đăng cổ nhất và đẹp nhất Việt Nam thuộc đơn vị hành chính nào?

 1. Bà Rịa – Vũng Tàu
 2. Ninh Thuận
 3. Phú Yên
 4. Quảng Nam

Câu số 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (10/1968), có viết: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng … thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, thầy và trò, giữa học trò với nhau…” Hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống cho phù hợp

 1. tình thương yêu
 2. mối liên hệ
 3. quan hệ
 4. môi trường giáo dục

Câu số 21: Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Hồ Chí Minh viết “Người cách mạng phải có …, không có … thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Hãy chọn một đáp án đúng

 1. ý chí
 2. đạo đức
 3. nhiệt tình
 4. quyết tâm

Câu số 22: Hải đăng Hòn Dấu, một trong những hải đăng rất quan trọng ở vùng biển Bắc Bộ thuộc đơn vị hành chính tỉnh, thành phố nào?

 1. Hải Phòng 
 2. Ninh Bình
 3. Quảng Ninh
 4. Thanh Hóa

Câu số 23: Phong trào nào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức phát động nhân kỷ niệm 1000 ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (11/6/1948)?

 1. Phong trào lập hũ gạo cứu đói
 2. Phong trào tăng gia sản xuất
 3. Phong trào diệt giặc dốt
 4. Phong trào thi đua ái quốc

Câu số 24: Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), các đặc điểm dài dòng, rỗng tuếc, cầu kỳ, khô khan, lúng túng; nói không ai hiểu, hay nói chữ … được Hồ Chí Minh coi là chứng bệnh gì?

 1. bệnh thiếu kỉ luật
 2. bệnh chủ quan
 3. bệnh hình thức
 4. bệnh ba hoa

Câu số 25: Địa điểm nào là nơi những người lĩnh viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1955, chấm dứt sự hiện diện ở Đông Dương

 1. Hạ Long (Quảng Ninh)
 2. Cầu Long Biên (Hà Nội)
 3. Sân bay Gia Lâm (Hà Nội)
 4. Bến Nghiêng (Hải Phòng)

Câu số 26: Vùng biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

 1. 3,4 triệu km2
 2. 0,3 triệu km2
 3. 1,0 triệu km2
 4. 3,5 triệu km2

Câu số 27: Trong bài Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt (1952), Hồ Chí Minh viết: “Quân dân đoàn kết, là đường …” Hãy lựa chọn đáp án đúng?

 1. thành công
 2. vinh quang
 3. tiến lên
 4. hạnh phúc

Câu số 28: Tết Trung thu (1953), Hồ Chí Minh đã viết thư cho các cháu thiếu nhi như sau: “Thư này Bác gửi thư chung/ …. khắp vùng gần xa”. Hãy lựa chọn đáp án đúng

 1. Bác hôn các cháu
 2. Bác thương các cháu
 3. Bác nhắc các cháu
 4. Bác khuyên các cháu

Câu số 29: Trong bài Phải tẩy sạch bệnh quan liêu (9/1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải làm cho …Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp

 1. cho đến nơi
 2. cho kỳ được
 3. cho thật tốt
 4. cho chu đáo

Câu số 30: Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng (1955), Hồ Chí Minh nêu ra mỗi cấp giáo dục cần nhận rõ nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ của giáo dục tiểu học là:

 1. Thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
 2. giáo dục học sinh yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của cộng, cách dạy phải nhẹ nhàng và vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn.
 3. Kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta.
 4. đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà.
Đánh giá bài viết
6 4.174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải trí - Thư giãn Xem thêm