Bài giảng bài Không khí - Sự cháy Hóa học 8

1 486

Bài giảng Hóa học lớp 8

Bài giảng bài Không khí - Sự cháy Hóa học 8 bài giảng được thiết kế bằng phần mềm trình chiếu Powerpoint chuyên nghiệp, với các hiệu ứng sinh động, kèm hình ảnh mô tả rõ ràng, các nội dung trọng tâm của bài học giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức.

Sơ đồ sự oxi hóa thức ăn trong cơ thể

Ví dụ minh họa sự ô nhiễm môi trường

Các biện pháp bảo vệ môi trường

Đánh giá bài viết
1 486
Hóa học lớp 8 Xem thêm