Bài giảng Hình học 6 bài 8

Bài giảng Hình học 6 bài 8 được thiết kế cô đọng, rõ ràng là là bài giảng điện tử Toán 6 khoa học mà quý thầy cô có thể tham khảo để chuẩn bị tiết học bài 8: Khi nào AM+MB=AB trên lớp được hiệu quả, hấp dẫn các em học sinh. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Góc Hình học 6

Bài giảng Độ dài đoạn thẳng Hình học 6

Bài giảng Đoạn thẳng Hình học 6

Bài giảng Hình học 6 

Chương 1: Bài 8: Khi nào AM+MB=AB 

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB. BST được thiết kế chi tiết, rõ ràng, các em sẽ nhanh chóng biết được nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì AM + MB = AB, bước đầu tập suy luận dạng nếu a + b = c và biết 2 trong số a, b, c thì suy ra số thứ ba. Từ đó các em còn rèn kĩ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay nằm giữa 2 điểm khác.

Đánh giá bài viết
1 438
Toán lớp 6 Xem thêm