Bài giảng Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Hóa Học 12

1 639

Bài giảng Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ 

Bài giảng Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Hóa Học 12 giúp các em nắm được kiến thức bài kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ. Ngoài ra, bài giảng là tài liệu hữu ích giúp các em tự học và nghiên cứu bài tại nhà. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Bài giảng Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Hóa Học 12 có nội dung bài học được truyền tải qua các slide PowerPoint, kèm hình ảnh mô tả rõ ràng, các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức của bài Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ như: vị trí, cấu hình e, năng lượng ion hoá, số oxi hoá của kim loại kiềm thổ, một số ứng dụng của kim loại kiềm thổ, tính chất vật lý và tính chất hoá học đặc trưng của kim loại kiềm thổ,...

 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Hóa Học 12

 Kim loại kiềm thổ

hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Đánh giá bài viết
1 639
Hóa học lớp 12 Xem thêm