Bài giảng MasterCAM

Bài giảng MasterCAM

Bài giảng MasterCAM là tài liệu tự học hay dành cho những ai có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng thành thạo MasterCam - Phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Sổ tay hướng dẫn làm Ebook định dạng CHM

Giáo trình Photoshop CS 8.0

Phần mềm Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan... Mastercam được đánh giá là một trong những phần bán chạy nhất thế giới trong vài năm gần đây.

Nội dung Bài giảng MasterCAM bao gồm:

  • Chương 1. Môi trường MasterCAM X
  • Chương 2. Cơ sở xây dựng hình học 2D
  • Chương 3. Đường chạy dao dạng 2D từ mô hình tới lập thành đường chạy dao
  • Chương 4. Thiết kế mô hình hình học 3D

Cụ thể chương 1:

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯỜNG MASTERCAM X

Nội dung chính trong chương:

  1. Cài đặt MasterCam và modul ứng dụng
  2. Khởi động MasterCam
  3. Tìm hiểu menu màn hình và cách chuyển đổi giữa các menu màn hình.
  4. Tìm hiểu các lệnh Save, File và Exit.

1.1 Cài đặt MasterCam và modul ứng dụng.

Bước 1: Cho đĩa cài đặt MasterCam X vào ổ CD, chế độ Autorun tự động kích hoạt tệp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoặc chọn file này trong thư mục gốc của đĩa cài đặt MasterCam để kích hoạt, sẽ xuất hiện giao diện cài đặt phần mềm như hình 1.1

Hướng dẫn cài đặt MasterCamHình 1.1: Giao diện chính cài đặt bộ phần mềm MasterCam X.

Bước 2: Chọn Install MasterCAM X, giao diện xuất hiện như hình 1.2

Hướng dẫn cài đặt MasterCamHình 1.2: Giao diện cài đặt các modul và cùng bộ phần mềm MasterCam X

Bước 3: Chọn Install MasterCAM X để cài đặt MasterCam, giao diện xuất hiện như hình 1.3

Hướng dẫn cài đặt MasterCamHình 1.3

Đánh giá bài viết
62 51.388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thiết kế - Đồ họa Xem thêm