Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 5 Unit 1

3 2.340

Kiểm tra 15 phút tiếng Anh 5 unit 1

Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 5 unit 1 What's your address? sẽ mang đến cho các em học tiếng Anh lớp 5 phần kiểm tra gồm 3 bài tập tiếng Anh khác nhau. Trong 15 phút hoàn thành bài kiểm tra các em sẽ được đánh giá về những phần ôn tập, làm bài tập có tác dụng nhiều hay ít đối với các em. Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 này cũng là một phần trong bộ đề thi tiếng Anh cho trẻ em lớp 5 mà các bậc phụ huynh, học sinh nên đặc biệt chú ý.

I. Từ vựng tiếng Anh – hoàn thành từ tiếng Việt sang tiếng Anh

1. thành phố ->

2. làng xóm ->

3. tỉnh thành ->

4. thị trấn ->

5. địa chỉ ->

6. tòa tháp ->

7. tầng ->

8. đường phố ->

9. quê nhà ->

10. vùng quê ->

11. núi ->

12. đất nước ->

Đáp án:

1. city 2. village 3. province 4. town 5. address 6. tower
7. floor 8. street 9. hometown 10. countryside 11. mountain 12. country

II. Sắp xếp câu theo thứ tự đúng

1. address/ What/ Mai's/ is? ->

2. does/ she/ Who/ with/ live? ->

3. her/ Is/ house/ beautiful? ->

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It. ->

5. she/ Where/ does/ live? ->

6. Da Nang/ hometown/ His/ city/ is. ->

7. hometown/ like/ What/ his/ is? ->

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is. ->

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents? ->

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town. ->

Đáp án:

1. What is Mai's address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street. 

5. Where does she live?

6. His hometown is Da Nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is small and quiet village.

9. Do you live with your parents?

10. There are moderns towers in my town.

III.Điền từ thích hợp vào ô trống (Từ vựng bài I)

1. Quang Nam ................. is my father's hometown. ->

2. My aunt and uncle live in a small ................ in the countryside. ->

3. Her family lives on the third .................. of HAGL Tower. ->

4. There is a big and tall ..................... in front of my house. ->

5. Da nang is one of the most beautiful .............. in Vietnam. ->

6. Their ................. is 97B, Nguyen Van Cu Street. ->

7. Truong Son is the longest ..................... in my country. ->

8. Peter's ................ is London City in England. ->

Đáp án:

1. province; 2. village; 3. floor; 4. tower; 5. city; 6. address; 7. mountain; 8. hometown

Trên đây là đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút Unit 1 lớp 5. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 2.340
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm