Bài ôn tập ở nhà lớp 5 môn Lịch sử - Nghỉ dịch Corona

Bài ôn tập ở nhà lớp 5 môn Lịch sử - Nghỉ dịch Corona hệ thống lại các kiến thức học kì 1 và nửa đầu học kì 2 môn Lịch sử cho các em học sinh rèn luyện tại nhà. Các thầy cô và bậc phụ huynh tham khảo tải về cho các em luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid 19.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề cương ôn tập ở nhà Lịch sử lớp 5 nghỉ dịch bệnh

(Từ bài “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định/4” đến bài “Ôn tập/40”)

I. Phần trắc nghiệm:

1. Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?

a. □ 1858

b. □ 1859

c. □ 1862

2. Ai là người được nhân dân tôn làm “Bình Tây Đại Nguyên Soái”?

a. □ Nguyễn Trung Trực.

b. □ Trương Định .

c. □ Phan Tuấn Phát.

3. Triều đình nhà Nguyễn đã ký hiệp ước gì với thực dân Pháp?

a. □ Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho thực dân Pháp.

b. □ Nhường ba tỉnh miền Tây Nam Bộ cho thực dân Pháp.

c. □ Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp.

4. Ai là người đã đứng ra chủ trương canh tân đất nước?

a. □ Phạm Phú Thứ .

b. □ Nguyễn Trường Tộ.

c. □ Nguyễn Lộ Trạch.

5. Em hiểu như thế nào về hai từ “canh tân” ?

a. □ Từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu.

b. □ Thực hiện cách làm mới để đạt được ý phát triển tốt hơn.

c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

6. Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

a. □ Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới.

b. □ Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc ……

c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

7. Vì sao vua Tự Đức không thực hiện đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

a. □ Vua cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia.

b. □ Vì vua Tự Đức chưa hiểu biết tình hình các nước trên thế giới.

c. □ Cả hai ý trên đều đúng

8. Triều đình Huế ký hiệp uớc công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta vào năm nào?

a. □ 1883

b. □ 1884

c. □ 1885

9. Ai là người đại diện cho phái chủ chiến?

a. □ Tôn Thất Thuyết.

b. □ Đinh Công Tráng.

c. □ Phan Đình Phùng.

10. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp

a. Khởi nghĩa Ba Đình. 1. Phan Đình Phùng.

b. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 2. Phạm Bành–Đinh Công Tráng.

c. Khởi nghĩa Hương Khê. 3. Nguyễn Thiện Thuật.

11. Phong trào Cần Vương nổ ra vào năm nào?

a. □ 1883

b. □ 1884

c. □ 1885

12. Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với nước ta?

a. □ Khai thác khoáng sản để chở về Pháp hay bán cho các nước khác.

b. □ Các nhà máy được xây dựng để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt ở nước ta, cướp đất, lập đồn điền trồng cao su, cà phê ……

c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

13. Cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX ở Việt Nam xuất hiện những tầng lớp giâi cấp xã hội nào?

a. □ Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức.

b. □ Quý tộc, nô lệ.

c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

14. Trước đây trong xã hội Việt Nam có những tầng lớp chủ yếu nào?

a. □ Phong kiến và nông dân.

b. □ Địa chủ phong kiến và nông dân.

c. □ Chủ xưởng, viên chức, công nhân.

15. Phan Bội Châu sinh vào năm nào?

a. □ 1866

b. □ 1867

c. □ 1868

16. Mục đích của phong trào Đông du là gì?

a. □ Đưa những thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật học tập.

b. □ Đưa những thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật thăm quan.

c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

17. Phong trào Đông du tan rã vào năm nào?

a. □ 1904

b. □ 1905

c. □ 1909

18. Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày, tháng, năm nào?

a. □ 19 – 5 - 1980

b. □ 19 – 5 - 1890

c. □ 19 – 5 – 1089

19. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào, từ đâu?

a. □ 1911, tại cảng Nhà Rồng.

b. □ 1912, tại ga Sài Gòn.

c. □ 1913, tại nhà anh Lê.

20. Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước ?

a. □ Muốn đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào.

b. □ Thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân.

c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

21. Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài?

a. □ Không có tiền.

b. □ Không có người đi cùng.

c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

22. Vì sao lại phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

a. □ Tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

b. □ Đoàn kết toàn dân chống lại kẻ thù, giải phóng dân tộc.

c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

23. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra ở đâu?

a. □ Hồng Kông (Trung Quốc).

b. □ Pari (Pháp).

c. □ Nhật Bản.

24. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào năm nào?

a. □ 1929

b. □ 1930

c. □ 1931

II. Phần tự luận

1. Em hãy nêu tên 3 tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Vì sao phong trào Đông Du thất bại?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Em hãy nêu những thay đổi quan trọng trong các thôn xã ở Nghệ Tĩnh thời kỳ có chính quyền?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Tại sao ngày 19 – 8- 1945 được chọn làm ngày kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám ở nước ta?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Lời khẳng định của bác Hồ ở cuối bản “Tuyên ngôn Độc lập” thể hiện điều gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. Sau Cách Mạng Tháng Tám nước ta gặp những khó khăn gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

7. Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

8. Nêu những địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

10. Trước âm mưu của địch, trung ương đảng của ta đã làm gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

11. Cuộc tấn công của thực dân Pháp liên Việt Bắc có kết cục ra sao?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

12. Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 nhằm mục đích gì?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

13. Quân ta đã chọn cứ điểm nào làm mục tiêu trọng điểm, mở màn chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

14. Nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

15. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

16. Hãy nêu tên 7 anh hùng được tuyên duơng anh hùng lao động trong đại hội chiến sĩ và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

17. Chiến dịch điện biên phủ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

18. Nêu ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

19. Tình thế hiểm nghèo của đất nước ta sau Cách Mạng Tháng Tám được diễn tả bằng cụm từ nào?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

20. Từ khi khai sinh đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đến khi giành thắng lợi trước thực dân Pháp là 9 năm. Em hãy cho biết 9 năm đó bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tham khảo toàn bộ nội dung bài ôn tập tại file tải về.

Bài ôn tập ở nhà lớp 5 môn Toán + Tiếng Việt

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Virus corona hiện đang là dịch bệnh của một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Trước nguy cơ lây nhiễm cao, các em học sinh được nghỉ học tại nhà, các thầy cô cho các em học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản tránh mất kiến thức khi học lại.

Đánh giá bài viết
42 2.951
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 5 Xem thêm