Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 6 mới

Bài tập nghỉ phòng dịch Corona môn tiếng Anh 6 mới

Đề ôn tập sau tết môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới phòng chống dịch nCoV dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Anh 6 mới được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 8 lớp 6 Sports and Games giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm bài tập nâng cao tiếng Anh 6 tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 6 nâng cao HOT

I. Find the word which has a different sound in the partunderlined

1.

A.

wear

B.

dear

C.

fear

D.

hear

2.

A.

fair

B.

share

C.

carry

D.

prepare

3.

A.

marry

B.

fair

C.

air

D.

chair

4.

A.

near

B.

bear

C.

idea

D.

appear

5.

A.

here

B.

series

C.

sphere

D.

there

6.

A.

match

B.

square

C.

badminton

D.

grandfather

7.

A.

teacher

B.

feature

C.

reason

D.

idea

8.

A.

chess

B.

champion

C.

machine

D.

match

9.

A.

sport

B.

stop

C.

not

D.

goggles

10.

A.

please

B.

pear

C.

weak

D.

easy

II. Find which word does not belong to each

1.

A.

relax

B.

rest

C.

play

D.

study

2.

A.

went

B.

got

C.

eat

D.

drank

3.

A.

volleyball

B.

football

C.

chess

D.

basketball

4.

A.

kick

B.

sporty

C.

play

D.

hit

5.

A.

net

B.

racket

C.

bicycle

D.

ball

6.

A.

gym

B.

athlete

C.

player

D.

swimmer

7.

A.

swimming

B.

high jump

C.

running

D.

marathon

8.

A.

hobby

B.

interest

C.

music

D.

pastime

III. Find the words or phrases from the box into the correct column.

camping

soccer

shopping

fishing

aerobics

jogging

badminton

tennis

swimming

table tennis

cycling

housework

volleyball

homework

video games

Do Go Play

IV. Complete the sentences with the correct form of do or play.

1. Do you often exercises?

2. My Dad football for the town team when he was young.

3. My sister enjoys table tennis in her free time

4. My brother basketball for the school team.

5. We gymnastics at school yesterday.

6. I like tennis.

7. My friend judo twice a week.

8. My mother yoga at the new sports centre.

- Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập tết tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
119 13.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm