Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới

Hiện nay, diễn biến dịch Corona (hay COVID-19) đang diễn biến phức tạp khiến các em học sinh phải kéo dài thời gian nghỉ sau tết đến hết tháng 2/2020. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 có thể luyện tập môn tiếng Anh 3 tại nhà hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài ôn tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh khác nhau như:

- Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 3

- Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

- Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 3

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, download tài liệu!

Ôn thi môn Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 3 khác nhau thường xuất hiện trong đề thi chính thức của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020 NEW

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My .......... is Linda.

a. name

b. is

c. I am

2. What is .........name?

a. name

b. my

c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It's a pen.

b. It's a pencil.

c. It's a rubber.

4. How do you ....... your name?

a. what

b. is

c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is

b. who

c. What

6. What is this?

a. It's a book.

b. It's a computers.

c. It's an ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.

b. Yes, it is.

c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school

b. Primary Queen

c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick () vào cột Y (yes) hoặc N(no)).

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Ôn tập cuối năm Tiếng Anh 3

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Ôn tập cuối năm Tiếng Anh 3

IV. Listen and write the words or number ( Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

- She is ............... years old.

2. Where is the doll?

- It’s ................. the bed.

3. What colour are they?

- They are ........................

4. Have you got a cat?

- Yes, I .......................

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box ( Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Ôn tập cuối năm Tiếng Anh 3

⇔ Tham khảo thêm tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe HOT

ĐÁP ÁN

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a; 6. a; 7. b; 8. a;

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick () vào cột Y (yes) hoặc N(no)).

1. Yes; 2. No; 3. No; 4. No;

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

1. fish; 2. windy; 3. ball; 4. skate; 

IV. Listen and write the words or number ( Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box ( Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

1.√; 2. x; 3.√; 4. x;

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 mới khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy. 

Đánh giá bài viết
153 116.234

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm