Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã

11 9.969

Bài phát biểu tại Đại hội nông dân hay nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bài phát biểu của lãnh đạo tại Đại hội nông dân xã mà chúng tôi sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài viết để có một bài phát biểu trong Đại hội nông dân xã thật hay và ý nghĩa.

PHÁT BIU CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

HỘI NÔNG DÂN XÃ…………..

NHIỆM KỲ:……………………..

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí ......................................................................................

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn Đại hội

Hôm nay, Hội Nông dân xã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ..............., bầu BCH Hội để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 đề ra. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của tầng lớp nông dân trong toàn xã. Thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương tôi nhiệt liệt chào mừng…. đại biểu - những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và năng lực hoạt động công tác Hội nông dân về dự Đại hội; nhiệt liệt chào mừng các vị khách mời. Xin gửi tới toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trước tiên, tôi biểu thị sự thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành khoá 11 về đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, do đồng chí……….., thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội. Đề nghị Đại hội nghiên cứu, xây dựng thảo luận để đi đến một Nghị quyết thực sự có chất lượng, có tính thực tiễn cao và triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa các vị đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Nông dân Việt Nam là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội ta, vốn thông minh, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và giàu lòng yêu nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Ðảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng chiến lược của giai cấp nông dân, của nông nghiệp và nông thôn. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đường lối đổi mới đúng đắn của Ðảng trong nông nghiệp, từ "khoán 100" đến "khoán 10", việc giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nông dân, phát huy tính tự chủ của kinh tế hộ và hàng loạt chính sách khác... đã tạo động lực mạnh mẽ giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng lao động, đất đai, rừng, biển và các nguồn lực khác trong nông nghiệp.

Mặc dù thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi, nhưng sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong điều kiện khó khăn chung của xã hội và của địa phương, nhưng nhiệm kỳ qua Hội Nông dân xã đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực.

Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm được…..hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên…..hội viên tại….chi hội tại….thôn và 1 chi hội nghề nghiệp 1 sản xuất Nếp cái hoa vàng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 01 Tổ hợp tác Nuôi trồng Thủy sản tại thôn………. Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên; nhiều đồng chí có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác Hội, nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cao trong BCH, công tác Hội được duy trì tốt, đều đặn, đạt hiệu quả cao, được đông đảo hội viên ủng hộ, từ đó thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào Hội, tỷ lệ hội viên vào Hội nông dân là….(so với hộ nông nghiệp).

- Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được tổ chức Hội quan tâm, đẩy mạnh, làm tốt công tác vận động hội viên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, bằng nhiều hình thức như tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức, nhiệm vụ của Hội, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện chủ đề công tác năm…..là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, các cấp Hội đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về phong trào thi đua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển SXKD; tập trung xây dựng các mô hình hộ, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó đã giải quyết được những khó khăn mang lại hiệu quả kinh tế cho các hội viên tham gia. Hàng năm, xuất hiện ngày càng nhiều hộ quy mô sản xuất lớn, có vốn sản xuất hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động có việc làm. Năm………., số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp là…..hộ. Cùng với thi đua SXKD giỏi, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết giúp nhau về vốn sản xuất, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, 5 năm qua đã giúp đỡ được 4 hộ thoát nghèo với số tiền là 12,5 triệu đồng.

Về hoạt động tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân: BCH Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn được 32 lớp chuyển giao KHKT cho trên 1.560 lượt hội viên tham gia giúp cho nông dân phát triển sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH làm hồ sơ vay cho trên 280 lượt hộ với tổng dư nợ là 3,78 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT thị xã Đông Triều thành lập 7 tổ vay vốn, có 125 hộ vay, dư nợ trên 10,5 tỷ đồng theo Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chương trình cung ứng phân bón trả chậm phục vụ sản xuất nông nghiệp được hội viên tin tưởng, phấn khởi, từ 2014 đến nay đã cung ứng được 314.825 tấn phân các loại, cho 11.750 lượt hộ tham gia.

Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Năm 2017 xây dựng 3 thôn NTM kiểu mẫu, đó là thôn Bình Lục Thượng, thôn Đoàn Xá 1, thôn Đoàn Xá 2. Đến hết năm 2017 xã đạt 19/20 tiêu chí; 50/53 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội đã phối hợp với vận động được 414 hộ hiến đất để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi với diện tích 68.289,7 m2. Hoàn thành dồn điền đổi thửa tại 3 thôn Triều Khê, Bình Lục Hạ và thôn Bến Triều, quy vùng sản xuất và đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đã tổ chức tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân tham gia xây dựng xóm đoàn kết, tổ an ninh tự quản. Bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo tồn, gìn giữ, phát triển nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán của nhân dân, góp phần hạn chế, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, an ninh chính trị được giữ vững, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy. Kết quả, đến nay toàn xã có 7/7 thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; có 735/873 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 88%.

Kết quả của phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp hội Nông dân và toàn thể cán bộ, hội viên hội nông dân của xã về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ……..

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng!

Tại Đại hội hôm nay, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đối với công tác hội và phong trào Nông dân xã ............... trong những năm qua. Kính mong Thị Hội tiếp tục quan tâm Hội Nông dân xã trong những năm tới.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội chúng ta cũng còn một số tồn tại, hạn chế cũng đã được đại hội nhìn nhận đánh giá. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề nghị các cấp hội, trước hết là cán bộ Hội từ xã đến các chi hội khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau đây:

- Về hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nông dân cũng như nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới mạnh mẽ, thường xuyên nên chưa thu hút đông đảo hội viên tham gia, dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động có việc còn thấp, chưa có chiều sâu.

- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ở một số chi Hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Năng lực đội ngũ cán bộ cấp chi hội còn hạn chế, hội viên, chưa thật sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội cũng như các hoạt động phong trào nông dân.

- Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm có giá trị năng suất cao còn chậm.

Kính thưa cá vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Khác với các hội, đoàn thể khác, Hội Nông dân là một tổ chức đặc thù. Nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội là tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ, vận động hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; các hoạt động phong trào của Hội phần lớn liên quan trực tiếp đời sống kinh tế, phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Đảng ủy đề nghị Đại hội, Hội nông dân xã tiếp tục quan tâm tới một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào Hội phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, đề ra các nội dung thi đua và khẩu hiệu hành động thiết thực thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện bằng được lời dạy của Người, là phải: "Làm cho người nghèo thì đủ ăn; người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm".

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn chủ đề công tác năm 2018 của Đảng ủy là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị. Quyết tâm thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đủ tiêu chí thành lập Phường"

Để thực hiện tốt chức năng của Hội Nông dân là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; là người đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân thì tổ chức Hội phải vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, hội viên nông dân, phải làm sao để hội viên nông dân thấy tổ chức Hội có tầm quan trọng đối với họ và họ có trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Đề nghị cán bộ Hội từ xã đến thôn cần phải phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nổ lực phấn đấu hơn nữa, phải thể hiện mình, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để xứng đáng là người cán bộ Hội. Có như vậy mới được hội viên mến, hội viên tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng rằng, trong bối cảnh mới, với những kinh nghiệm đã tích lũy được, với truyền thống yêu nước và cách mạng, nhất định công tác Hội và phong trào nông dân xã ............... sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của một nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đủ tiêu chí thành lập phường ............... trước năm…..

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, xin kính chúc Đại hội lần thứ 12 - Hội Nông dân xã ............... nhiệm kỳ ............... thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí về dự đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt, xin trân trọng cảm ơn.

Đánh giá bài viết
11 9.969
Thủ tục hành chính Xem thêm