Bài phát biểu của lãnh đạo xã tại hội nghị cán bộ công chức

Mẫu bài phát biểu của lãnh đạo xã trong hội nghị cán bộ công chức

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bài phát biểu của lãnh đạo xã trong hội nghị cán bộ công chức để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết là bài phát biểu của lãnh đạo xã tại hội nghị cán bộ công chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo và sử dụng làm bài phát biểu trong hội nghị công chức.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ

TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm ....... để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tới dự hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chúng ta đã bước sang năm .......... được hơn ....... tháng, và chúng ta cũng vừa đón tết nguyên đán cổ truyền ........... của dân tộc, có lẽ không khí xuân vẫn còn ảnh hưởng đâu đó trong chúng ta. Tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ đang hết sức nặng nề, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ .............. Các báo cáo được thông qua tại hội nghị đã được các bộ phận chuẩn bị chu đáo, số liệu rõ ràng, đã được các đồng chí thảo luận, tôi không có ý kiến thêm nữa. Tại hội nghị này xin nhấn mạnh với các đ/c một số vấn đề sau:

Trong năm ............... đội ngũ cán bộ công chức của xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là ý thức, thái độ phục vụ nhân dân đã được nâng cao, hiệu quả công việc có nhiều chuyển biến, thông qua đó đã giúp đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.............. Đó là hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra trong năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ không ngừng được nâng cao, đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền được kiện toàn, ngày càng hoạt động có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Đặc biệt Đảng bộ đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ ..........., sau Đại hội đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh cán bộ, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ ...............

Nhân dịp này thay mặt Thường trực Đảng ủy tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức trong xã và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm ........

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tại hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm ............, đó là:

Thứ nhất: năm ......., với sự tập trung cao độ trong công tác lãnh chỉ đạo, xã ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước đột phá cho năm ....... Năm ...... là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ ........, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội đất nước.

Hiện nay chúng ta đang tiến hành các bước của cuộc bầu cử. Năm .........., Ủy ban nhân dân xã, mỗi cán bộ công chức cần xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ..........., nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo của chính quyền, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm ..........

Thứ hai: Lực lượng Quân sự, Công an huyện cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình các địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ ............. Kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hoá xã hội theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Chú trọng triển khai có hiệu quả các dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm. Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội.

Thứ tư: Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ............... Nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ .............. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, bám sát cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết, hướng đoàn viên hội viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm: Đội ngũ cán bộ công chức xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc và sự phát triển đi lên của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác tại địa phương.

Thứ sáu: Thực sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm ...........

Nhân dịp năm mới thay mặt BTV Đảng ủy, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng.

Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết
1 9.840
Thủ tục hành chính Xem thêm