Bài tập công thức lượng giác lớp 10

52 47.348

Bài tập công thức lượng giác lớp 10

Bài tập công thức lượng giác lớp 10 là tài liệu hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các bài tập công thức lượng giác lớp 10 này sẽ giúp các bạn ôn tập và luyện các dạng bài tập về công thức lượng giác, hàm số lượng giác, phương trình lượng giác... Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 - 11 - 12

Các công thức lượng giác cần ghi nhớ

Phần 1: Hàm số lượng giác

A. Kiến thức cần nhớ

1. Các hằng đẳng thức cơ bản

Bài tập công thức lượng giác lớp 10

2. Giá trị của các hàm lượng giác cung liên quan đặc biệt

a) Hai cung đối nhau

cos(-x) = cosx

sin(-x) = -sinx

tan(-x) = -tanx

cot(-x) = -cotx

b) Hai cung bù nhau

sin(π - x) = sinx

cos(π - x) = -cosx

tan(π - x) = -tanx

cot(π - x) = -cotx

c) Hai cung khác nhau 2π

sin(x + 2π) = sin x

cos(x + 2π) = cosx

tan(x + 2π) = tanx

cot(x + 2π) = cotx

d) Hai cung khác nhau π

sin(x + π) = -sinx

cos(x + π) = -cosx

tan(x + π) = tanx

cot(x + π) = cotx

e) Hai cung phụ nhau

Bài tập công thức lượng giác lớp 10

B. Bài tập

1. Tìm các giá trị của để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài tập công thức lượng giác lớp 10

2. Xét dấu của các biểu thức sau:

a) sin1230 - sin 1320                b) cot3040 - cot3160

3. Rút gọn các biểu thức sau:

Bài tập công thức lượng giác lớp 10
Bài tập công thức lượng giác lớp 10

Đánh giá bài viết
52 47.348
Toán lớp 10 Xem thêm