Bài tập cuối tuần bồi dưỡng HSG lớp 4: Tuần 1 + 2

Bài tập cuối tuần bồi dưỡng HSG lớp 4

Bài tập cuối tuần bồi dưỡng HSG lớp 4: Tuần 1 + 2 bao gồm các dạng bài tập 2 môn Toán và Tiếng Việt từ tuần 1, 2 giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần dành cho các em học sinh khá giỏi ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết và tải về.

Bài tập cuối tuần bồi dưỡng HSG lớp 4 tuần 1

Môn Toán

Bài tập cuối tuần lớp 4 cho HSG

Môn Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần lớp 4 cho HSG

Bài tập cuối tuần bồi dưỡng HSG lớp 4 tuần 2

Môn Toán

Bài tập cuối tuần lớp 4 cho HSG

Môn Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần lớp 4 cho HSG

Nội dung trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Để có trọn bộ, mời các bạn cùng nhấn vào link Tải về để có đầy đủ hết các bài tập. Ngoài ra, các bạn còn có thể vào chuyên mục Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 để tải thêm đề. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
2 5.030
Toán lớp 4 Xem thêm