Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4: Tuần 10

Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4

Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4: Tuần 10 bao gồm các dạng bài tập 2 môn Toán và Tiếng Việt giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập phụ đạo HSY lớp 4 cuối tuần 10

Môn Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

541286 x 8

250148 : 7

2540324 - 587968

589267 : 9

Bài 2: Đọc, viết số.

Viết số

Đọc số

44589651

..........................................................................................

98905038

..........................................................................................

............

Năm triệu không trăm linh hai nghìn hai trăm mười sáu.

Bài 3: Tìm X

X : 9 = 1050 163197 : X = 9

X + 2359 = 5000 5 x X = 4500

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 216 cm, chiều dài hơn chiều rộng 28 cm. Tính chu vi và diện tích tấm bìa?

Môn Tiếng Việt

Bài 1. Tìm các động từ, danh từ có trong đoạn văn sau:

Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt.

a. Danh từ: ......................................................................................................

b. Động từ:.......................................................................................................

Bài 2. Viết vào cột tương ứng trong bảng sau:

Hai thành ngữ hoặc tục ngữ nói về lòng thương người

Hai thành ngữ hoặc tục ngữ nói về tính trung thực, tự trọng

Hai thành ngữ hoặc tục ngữ nói về ước mơ của con người

..............................................

..............................................

..............................................

...............................................

...............................................

................................................

..........................................

.........................................

........................................

Bài 3: Đặt một câu có từ trái nghĩa với đoàn kết:
..............................................................................................................................................

Bài 4. Viết thư cho người thân ở xa kể về tình hình học tập của mình.

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4: Tuần 11 + 12

Nội dung trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Để có trọn bộ, mời các bạn cùng nhấn vào link Tải về để có đầy đủ hết các bài tập. Ngoài ra, các bạn còn có thể vào chuyên mục Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 để tải thêm đề. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
17 4.315
Lớp 4 Xem thêm