Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4: Tuần 13 + 14

Bài tập cuối tuần phụ đạo HSY lớp 4

Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 4: Tuần 13 + 14 bao gồm các dạng bài tập 2 môn Toán và Tiếng Việt giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập phụ đạo HSY lớp 4 cuối tuần 13

Môn Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 2135 x 263

b) 1074 x 620

c) 460481 : 9

Bài 2: Tìm X:

X : 98 = 1263

54120 - X = 4239

78025 + X = 354602

Bài 3: Điền vào chỗ chấm

3m2 15 cm2 = ........ cm2 405000km = .........m

680000kg = ...........tấn 102m =.........cm

14dm2 80cm2 =......... cm2 41dm2 84cm2 = ......cm2

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 189m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 45m.

a- Tính chu vi hình chữ nhật?

b- Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài 5. Cửa hàng bán được tất cả 1354 kg gạo cả gạo nếp và gạo tẻ. Số kg gạo tẻ nhiều hơn số kg gạo nếp là 432kg. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo mỗi loại?

Bài 6: Một hình vuông có cạnh là 162m. Tính diện tích hình vuông đó?

Môn Tiếng Việt

Bài 1: Viết các từ sau vào bảng cho phù hợp: Chí hướng, chí công, chí tình, chí thân, ý chí, chí tử, chí khí, quyết chí, chí thú

Từ có tiếng chí nghĩa là mức độ cao nhất

Từ có tiếng chí có nghĩa là bền bỉ theo đuổi một việc tốt đẹp

.......................................................................

.......................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 2: Đặt câu với từ “đỏ thắm” “cao ngất”.

Bài 3: Viết hai câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về ý chí và nghị lực

Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 dòng nói về một người có nghị lực.

Bài tập phụ đạo HSY lớp 4 cuối tuần 14

Môn Toán

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

541205 : 7

6710 x 405

3125 x 345

324745 - 67896

Bài 2: Khoanh vào đáp án đúng

1- Kết quả của 456095 : 9 là

A- 50677 (dư 2) B- 56077 (dư 2) C- 56076 (dư 11)

2- Kết quả của 397 x (148 + 69) là

A- 86159 B- 86249 C- 86149

3- Kết quả của: 20600 cm2 =...........dm2

A- 2060 dm2 B- 260 dm2 C- 206dm2

4- Kết quả của: 12 dm2 5 cm2 =...........cm2

A- 125 cm2 B- 1205 cm2 C- 1250cm2

5- Kết quả của: 4giờ 12phút =.................phút

A- 412 phút B- 252 phút C- 52 phút D- 360 phút

6- Kết quả của: 60kg 4g = ...........g

A- 64g B- 604g C- 6004g D- 60004g

7- Giá trị của chữ số 3 trong số 403705600 là

A- 3000 B- 300000 C- 30000 D- 3000000

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 468m chiều dài hơn chiều rộng 60 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Môn Tiếng Việt

Bài 1: Em hãy viết một bức thư cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.

Bài 2: Đặt câu hỏi

a- Có từ nghi vấn cái gì

............................................................................................................................................

b- Có từ nghi vấn Có phải - không?

.............................................................................................................................................

Bài 3: Đánh dấu ? vào ô trống những câu em chọn là câu hỏi

a- Lâm xem hộ mình mấy giờ rồi

b- Tôi làm sao biết được bạn nghĩ gì

c- Ai làm chủ nhiệm lớp mình năm tới nhỉ

d- Anh vừa mới đi học về à

đ- Mẹ sắp đi chợ chưa

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

a- Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

.............................................................................................................................................

b- Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

.............................................................................................................................................

c- Giờ ra chơi các bạn gái thường nhảy dây.

.............................................................................................................................................

d- Học giỏi nhất lớp 4B là bạn Nguyễn Quang Huy.

............................................................................................................................................

Nội dung trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Để có trọn bộ, mời các bạn cùng nhấn vào link Tải về để có đầy đủ hết các bài tập. Ngoài ra, các bạn còn có thể vào chuyên mục Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 để tải thêm đề. Chúc các bạn học tốt.

Đánh giá bài viết
4 8.107
Lớp 4 Xem thêm