Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 3: Từ tuần 1 đến tuần 4

Bài tập cuối tuần lớp 3: Từ tuần 1 đến tuần 4

Bài tập cuối tuần lớp 3: Từ tuần 1 đến tuần 4 bao gồm các dạng bài tập 2 môn Toán và Tiếng Việt trong 4 tuần đầu. Các bài tập cuối tuần môn Toán và tiếng Việt lớp 3 này sẽ giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố lại kiến thức đã học trong phạm vi từng tuần, đơn vị bài học. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết và tải về.

Bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm

Bài tập phụ đạo HSY lớp 3 cuối tuần 1

Môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm

a) 3 x 7 = ...... 4 x 3 = ...... 5 x 4 = ...... 3 x 4 = ......

4 x 7 = ...... 5 x 9 = ...... 20 : 4= ...... 12 : 3 = ......

5 x 6 = ...... 4 x 4 = ...... 20 : 5 = ...... 12 : 4 = ......

b) 200 x 2 = ...... 300 x 3 = ...... 800 : 2 = ...... 600 : 3 =......

200 x 4 = ...... 500 x 1= ...... 800 : 4 = ...... 200 : 2 =......

300 : 2 = ...... 400 x 2 = ...... 400 : 4 = ...... 300 : 3 =......

Bài 2: Đặt tính rồi tính

85 + 72

183 + 208

660 - 251

100 - 45 ..............................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Tính

a) 5 x 4 + 127 = ........... b) 59 - 29 + 38 = ........... c) 28 : 4 + 105 = ..........

= ............ = ............ = ..........

Bài 4: Tìm x

a) x - 215 = 355 b) x + 355 = 472
................................ ..................................
................................ ....................................

Bài 5: Trong phòng học có 8 cái bàn. Mỗi cái bàn có 3 học sinh ngồi. Hỏi trong phòng học có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

....................................................
....................................................
....................................................

Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................

Bài 6: Hoa và Hà cắt được tất cả 325 bông hoa, trong đó Hoa cắt được 175 bông hoa. Hỏi Hà cắt được bao nhiêu bông hoa?

Môn Tiếng Việt

1. Chép đoạn văn sau

Ai có lỗi?

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti nhưng không đủ can đảm.

2. Bài tập: Chính tả

Điền vào chỗ ...

a. L/n

.....ặn lội bơi ...ặn ....ặn tượng ....ặn đất

b. Xấu/sấu; sẻ/ xẻ

Chữ..... cây..... san ..... ...... gỗ

d. Uêch/uyu

Ngã khu... ng.... ngoạc

3. Luyện từ và câu:

a. Tìm một số từ chỉ tính nết của trẻ em:

Mẫu: ngoan ngoãn, ............................................................................................................
............................................................................................................................................

b. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm sau đây:

Chúng em là học sinh Tiểu học.

............................................................................................................................................

Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

Đánh giá bài viết
27 13.835
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 3 Xem thêm