Bài tập cuối tuần cho HSY lớp 5: Từ tuần 1 đến tuần 4

12 6.998

Bài tập cuối tuần lớp 5: Từ tuần 1 đến tuần 4

Bài tập cuối tuần lớp 5: Từ tuần 1 đến tuần 4 bao gồm các dạng bài tập 2 môn Toán và Tiếng Việt từ tuần 1 đến tuần 4 giúp các thầy cô có thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết và tải về.

Bài tập cuối tuần lớp 5 cả năm

Bài tập phụ đạo HSY lớp 5 cuối tuần 1

Môn Toán

Bài tập cuối tuần lớp 5

Môn Tiếng Việt

Câu 1: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, cây cối, con vật thường gồm mấy phần? Là những phần nào?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Viết bài văn quan sát con vật mà em yêu thích.

Bài tập phụ đạo HSY lớp 5 cuối tuần 2

Môn Toán

Bài tập cuối tuần lớp 5

Bài tập cuối tuần lớp 5

Môn Tiếng Việt 

Bài tập cuối tuần lớp 5

Tham khảo toàn bộ Tài liệu Tại đây.

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 5 + 6

Đánh giá bài viết
12 6.998
Lớp 5 Xem thêm