Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

1 1.203

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 21 (Unit 13 - Lesson 1 + 2)

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 13: Where's my book? (lesson 1 và lesson 2) có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 21

(Unit 13: Lesson 1 + 2)

1. Look and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

2. Read and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

3. Do the puzzle.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

4. Read and circle T (True) or F (False).

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

5. Write the answers

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

ĐÁP ÁN

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 21. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 1.203
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm