Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

1 1.030

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 22 

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 13: Where's my book? (lesson 3) và Unit 14: Are there any posters in the room? có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 22

Unit 13: Lesson 3

Unit 14: Lesson 1

1. Match and write. Then read the sentences aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

2. Circle a or b.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

3. Read and tick a or b.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

4. Draw and write about a room in your house.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

5. Do the puzzle

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

2.

1. a 2. b 3. a 4. b 5. b 6. b

3. b

5.

1. CHAIR

2. SOFA

3. FAN

4. TABLE

5. CUPBOARD

6. WARDROBE

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 1.030
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm