Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

2 794

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 24

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24 sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong Unit 15: Do you have any toys? với đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 24

Unit 15: Lesson 1 + 2

1. Circle the toy words and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

3. Match

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

4. Read and circle T (True) or F (False).

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

5. Draw and write about your birthday presents.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 24

2.

1. I do

2. I don’t

3. he does

4. she doesn’t

5. they do

6. they don’t

3.

1. c    2. e    3. a    4. f     5. d       6. b

4

1. T         2. F       3. F         4. F        5. F          6. T

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 24. Mời các em học sinh tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
2 794
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm