Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

1 624

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25 sẽ cung cấp cho các em học sinh thêm một số bài tập để ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Unit 15: Do you have any toys? (Lesson 3) và phần Review, với đầy đủ đáp án cho các em học sinh luyện tập. Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 25

Unit 15: Lesson 3

Review

1. Match and write. Then read the sentences aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

2. Circle a or b.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

3. Read and write the name.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

4. Look and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

5. Read and colour

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 25

2.

1. b         2. b          3. a        4. b           5. a

3.

2. Bill          3. Bill             4. Jill

4.

1. Yes, he does

2. No, he doesn’t

3. Yes, he does

4. Yes, he does

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25. Mời các em học sinh tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 624
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm