Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26

1 591

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 26

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các kiến thức đã được học trên lớp. Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 26

SELF-CHECK

1. Write.

Room in a house

Toy

Thing in a house

dining room

doll

table

     
     
     
     

2. Write one word in each blank.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26

3. Write the questions.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26

4. Read, draw and colour.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26

5. Read the text again and write the answers.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 26

2.

1. old        2. many        3. Yes       4. are            5. there

3.

1. How many chairs are there?

2. Who’s this/that?

3. How old is he?

4. How many ships do you have?

5. How many dolls does she have?

6. How many beds are there?

5.

1. Yes, it is.

2. Yes, it is.

3. Yes, there is

4. They are around the table

5. There are six

6. They are under the table

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 26. Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 591
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm