Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

1 523

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 27

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các kiến thức đã được học trong Unit 16: Do you have any pets? Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 27

Unit 16: Lesson 1 + 2

1. Look and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

2. Look and answer the questions.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

3. Put the words in the right order.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

4. Write

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 27

1.

1. C      2. a      3. d      4. e         5. b

2.

1. He/she has a dog, a bird and two goldfish.

2. It is in the garden.

3. They are in the tank.

4. It is blue and brown.

5. They are black and orange.

3.

1. Do you have any pets?

2. I have two dogs.

3. She has three goldfish in the tank.

4. Where are you pets?

5. They are under the table.

4.

1. Yes, I do

2. No, I don’t

3. Yes, he does

4. No, she doesn’t

5. Yes, they do

6. No, they don’t 

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 27. Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 523
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm