Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

1 1.937

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo tuần có đáp án

Phiếu bài tập lớp 4 môn Tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 4 Tuần 1 liên quan đến Lesson 1, Lession 2 Unit 1 Nice to see you again giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

Đáp án

2. Good evening

3. Goodbye

4. Good night

5. Good afternoon

6. tomorrow

2. Read and Match

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

Đáp án: 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d

3. Read and circle a or b

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

Đáp án: 1. a 2. b

4. Look and write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1

Đáp án: 1. See you tomorrow 2. Good night 3. Good evening 4. Goodbye

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.937
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm