Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 Lesson 3 Unit 6 Where's your school, Lesson 1 Unit 7 What do you like doing? tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 10

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 10

3. Read and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 10

4. Read the text again and fill the gaps.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 10

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

1 - My brother can skate - d

2 - His school is big - c

3 - I like skipping in the park - e

4 - That is Dong Da street - b

5 - That sky is blue today - a

2. Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c

3. Read and write the answers.

1. He is in class 4A.

2. It is in the village.

3. He likes playing hide-and-seek with his friends.

4. Ha is his penfriend.

5. She likes playing table tennis with her classmates.

4. Read the text again and fill the gaps.

Class

Name of school

Place of school

Hobby

Minh

4A

Thang Long primary school

In the village

Playing hide-and-seek

Ha

4D

Dong Da primary school

In the city

Playing table tennis

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm