Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 11

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 11 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 7 What do you like doing? tuần 11 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Write. Then read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

2. Look, read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

4. Put the words in the right order.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

5. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 11

ĐÁP ÁN

1. Write. Then read the sentences aloud.

1 - Fly a kite;

2 - Play football

3 - play the piano

4 - flag

6 - floor

2. Look, read and match.

2 - D - a

3 - A - b

4 - E - c

5 - C - d

3. Read and complete.

1 - English; 2 - ten; 3 - riding; 4 - Fridays; 5 - evening

4. Put the words in the right order.

1 - Minh likes flying kites in the garden.

2 - He does not like collecting stamps.

3 - What is your hobby?

4 - I like taking photo.

5. Write.

Học sinh tự trả lời:

Like:

+ listening to music

+ reading comic books

+ flying kite

Don’t like:

+ playing the tennis

+ taking photo

+ drawing pictures

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.015
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm