Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh tuần 12

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 12 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm tiếng Anh Unit 8 lớp 4 hiệu quả.

1. Circle the odd one out.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

3. Do the puzzle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

4. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

5. Write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 12

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

2 - a. Friday

3 - c. Sunday

4 - a. music

5 - b. subject

2. Write

1 - what

2 - where

3 - when

4 - what

5 - who

3. Do the puzzle.

1 - SCIENCE

2 - ART

3 - MATHS

4 - VIETNAMESE

5 - ENGLISH

6 - MUSIC

4. Read and write.

1 - maths

2 - Art

3 - Science

4 - IT

5 - English

5. Write the answer.

1 - I have Math, English, Science.

2 - I have it on Monday, Wednesday and Friday.

3 - I like English.

4 - I don’t like Maths.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm