Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

2 202

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 tuần 19

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 11 (lesson 3) và Unit 12 (Lesson 1) có đáp án cho các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 19

(Unit 11 - Lesson 3, Unit 12 - Lesson 1)

1. Then read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

3. Read and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

4. Read the text again and write the answers.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. book       2. noon       3. book      4. school       5. good        6. room

2.

1. farm       2. hospital         3. office        4. factory          5. school

3.

1. go to bed              2/ 5.00 p.m             3/ 5.00 a.m            4/ 10.30 p.m

4.

1. She is a doctor.

2. She gets up at five o’clock.

3. She goes home at five thirty in the afternoon.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 19. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 202
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm