Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

2 1.417

Bài tập Tiếng Anh 4 tuần 2 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần 2 môn Tiếng Anh 4 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 4 Tuần 1 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 Nice to see you again và Lesson 1 Unit 2 I'm from Japan giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

1. Circle and Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

2. Match

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

3. Read and Match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

4. Put the word in the right order.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

ĐÁP ÁN

1. Circle and Write.

2 - Good night

3 - Nice to meet you again, too.

4 - See you later.

5 - Good afternoon

6 - That’s Mr. Loc

2. Match

1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - a

3. Read and Match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2

4. Put the word in the right order.

1- Nice to see you again.

2- See you tomorrow.

3- Where are you from?

4- I am from America.

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.417
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm