Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 20

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 20 giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học ở Unit 12: What does your father do? (Lesson 1 và Lesson 3) có đáp án đi kèm cho các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 20

(Unit 12 - Lesson 2 + 3)

1. Match and write. Then read the sentences aloud.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do?

2. Do the puzzle

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do?

3. Read and match.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do?

4. Put the words in the right order.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do?

5. Write

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1-b. reading         2-e. teacher        3-a. field          4-f. beach        5-d. piece              6-c. clean

2.

1. DRIVER        2. CLERK         3. FARMER        4. WORKER      5. TEACHER     6. DOCTOR

3.

1. d      2. e        3. b         4. a            5. c

4.

1. What does your father do?

2. He is a teacher.

3. Where does he work?

4. He works in a primary school.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 20. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.718
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm