Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22

4 791

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 22

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22 sẽ hệ thống lại các kiến thức ở Unit 13: Would you like some milk? (lesson 3) và Unit 14: What does he look like? (lesson 1) với các bài tập đi kèm đáp án, sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 22

(Unit 13 - Lesson 3, Unit 14 - Lesson 1)

1. Write and match. Then read the sentences aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22

2. Look and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22

3. Read and complete.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22

4. Draw and write about your favourite food and drink.

 

 

 

 

 

 

I like…………………………………………………………………….....................................................................................

…………………………………………………………………………......................................................................................

…………………………………………………………………………......................................................................................

…………………………………………………………………………......................................................................................

…………………………………………………………………………......................................................................................

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1-b. leaf          2- d. beef         3-a. fish            4-c. dish

2.

1. old         2. slim          3. strong         4. small          5. short             6. tall

3.

 

Jobs

Hobbies

Appearance

Favourite foood/drink

Sue’s father

worker

film

tall

fish

Sue’s mother

nurse

music

slim

vegetables

Sue’s brother

driver

sports

strong

Fruit juice,

hamburgers

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 22. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 791
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm