Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 23

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 23 sẽ hệ thống lại các kiến thức ở Unit 14: What does he look like? (lesson 2 + 3) với các bài tập đi kèm đáp án, sẽ giúp các em học sinh luyện tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 23

(Unit 14 - Lesson 2 + 3)

1. Then say the words aloud.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

2. Look and write.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

3. Read and circle a, b or c.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

4. Stick a photo of your mother and write about her (name, age, job, hobbies, favourite food/ drink, appearance).

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. Thick         2. thin       3. these      4. Those       5. third         6. brother

2.

1. Linda is shorter.

Mary is taller.

2. The man is older.

The boy is younger.

3. The blue book is thicker.

The black book is thinner.

4. The cat is smaller.

The dog is bigger.

5. The father is weaker.

The son is stronger.

6. The son is fatter.

The mother is slimmer.

3.

1. b       2. b        3. c        4. a          5. a

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 23. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 747
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm