Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 15: When's Children's Day? và phần Review 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 4 thí điểm. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 25

(Unit 15 - Lesson 3, Review 3)

1. Match and write. Then read the words aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

2. Read and match.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

3. Read and match.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

4. Write about the favourite festival.

My favourite festival is…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………...............

5. Circle the incorrect words. Then write the sentences correctly.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. Clothes

2. Flowers

3. Clock

4. Classroom

5. Floor

6. Clean

2.

1. E 2. d 3. a 4. c 5. b

3.

1. f 2. e 3. a 4. b 5. c 6. d

5.

1. My favourite festival is Children’s Day.

2. We visit our teachers on Teachers’ Day.

3. My father buy a lot of flowers for New Year.

4. I like eating banh chung during Tet.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 25. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 627
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm