Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26

3 508

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 26

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học từ Unit 11 đến Unit 15 chương trình tiếng Anh lớp 4 thí điểm. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 26

(SELF - CHECK)

1. Complete the table.

Jobs

Working places

Festivals

Foood

famer

hospital

Tet

bread

       
       
       
       

2. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26

3. Write the question.

   Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26

3. Read and circle a, b or c.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

2.

1. What        2. when        3. who       4. where         5. what

3.

1. What does he do?

2. What time do you go to school?

3. What time is it?

4. What does she look like?

5. When's Children's Day?

6. Where do the work?

4.

1. b     2. c       3. a       4. c          5. b

5.

1. He is a teacher.

2. He is 45 years old.

3. He is tall and thin.

4. His work starts at 8.00 in the morning.

5. After dinner, he reads a book or watches TV.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 26. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 508
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm