Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 27

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 16: Let's go to the bookshop tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 27

(Unit 16. Lesson 1 + 2)

1. Circle and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

2. Write.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

3. Read and complete.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

4. Put the words in the right order.

 Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let's go to the bookshop có đáp án

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. a        2.c         3.a         4. c             5. b              6. a

2.

2. !           3. ,-.          4. ?         5. !            6. ?

3.

1. want       2. bookshop         3. because         4. Let’s           5. No

4.

1. Let’s go to the bakery.

2. My mother and I want to go to the supermarket

3. Do you want to go to the cinema with me?

4. Why do you want to go to the pharmacy?

5. Because I want to buy some medicine.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 672
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm