Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

Phiếu bài tập tuần 3 môn Tiếng Anh lớp 4

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu bài tập Tiếng Anh cuối tuần 3 Unit 2 I'm from Japan Lesson 2 + 3 có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Write. Then read the word aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

3. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

4. Read and tick True or False

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

5. Look. Read and Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3

ĐÁP ÁN

1. Write. Then read the word aloud.

2 - Japan; 3 - jump; 4 - Viet Nam; 5 - living room; 6 - juice

2. Write

1 - What; Where; What

2 - Who; Where; How

3. Write

1 - is, am; 2 - are; 3 - are, are; 4 - are

4. Read and tick True or False

2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - T

5. Look. Read and Write.

1 - Linda; 2 - English; 3 - old; 4 - sunny; 5 - school

Trên đây là nội dung của Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.818
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm