Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 7

Bài tập cuối tuần 7 môn tiếng Anh 4

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 cuối tuần 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập cuối tuần được biên tập bám sát nội dung bài học Lesson 1, Lesson 2 Unit 5 Can You Swim? giúp các em ôn tập kiế thức hiệu quả.

1. Circle a, b or c. Then Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 7

2. Write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 7

3. Read and write the answer.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 7

4. Write the opposite sentence.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 7

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 863
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm