Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 8

Bài tập cuối tuần 8 môn tiếng Anh 4

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 cuối tuần 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập cuối tuần được biên tập bám sát nội dung bài học Lesson 3 Unit 5 Can You Swim? và tiết Review giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

1. Match and write. Then Read the sentence aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 8

2. Write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 8

3. Read and number the picture.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 8

4. Write about your friend (his/ her name; age, school; birthday; abilities.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh Tuần 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 842
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm