Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 14

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức tiếng Anh Unit 9 lớp 5 What did you see at the zoo? hiệu quả.

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 14

2. Look and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 14

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 14

4. Write a letter to your penfriend about your school visit to the zoo.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 14

ĐÁP ÁN

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - b

2. Look and match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

3. Read and complete.

1 - went

2 - see

3 - ate

4 - jumped

5 - were

4. Write a letter to your penfriend about your school visit to the zoo.

Học sinh tự viết.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 14. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 885
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm