Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 18 (Unit 11 - Lesson 1 + 2)

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 11 (lesson 1 và lesson 2) có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Circle the odd one out

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

2. Read and circle a, b or c

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

3. Read and tick (√)T (True) of F (False)

Nick had a fever yesterday. He stayed at home with his sister Ann. He should take medicine on time. In the morning, he took some medicine. Then he said, "I won't take it again. It 's terrible".

His sister said, "You should take it. It helps you to get better."

"No, I won't. It 's not sweet at all." Nick replied.

"Look at me!" Ann said. Then she took some drops of the medicine, swallowed and ... smiled.

Later, Ann had a terrible stomach ache. She was so terrifed. She would never do it again.

T F
1. Nick had a temperature yesterday.
2. He did not go to school yesterday
3. He did not take any medicine in the morning
4. The medicine was sweet.
5. Ann had a headache

4. Read and complete

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 11

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18

1. Circle the odd one out

1. d 2. b 3. a 4. c 5. d

2. Read and circle a, b or c

1. a 2. c 3. a 4. c 5. a

3. Read and tick (√)T (True) of F (False)

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

4. Read and complete

1. sore eyes

2. shouldn’t

3. What’s

4. go swimming

5. won’t

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 18. Ngoài ra, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
13 1.860
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm