Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 23

1 370

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 23

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 23 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 14 (lesson 2 và lesson 3) có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố các kiến thức đã được học. 

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say the sentences aloud.

 Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

2. Complete the questions.

 Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

3. Read the story and number the pictures.

 Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

4. Read the story again and write the answers.

 Ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 14

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 23

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say the sentences aloud.

1. a

2. a

3. b

4. a

 2. Complete the questions.

1. What are you

2. The story about

3. The older brother

4. Do you think

5. Do you

3. Read the story and number the pictures.

a-3

b-2

c-1

d-4

4. Read the story again and write the answers.

1. First, the dog was very angry.

2. Then the dog jumped into a big box to escape the fly.

3. Next, the fly laughed at the dog.

4. In the end, the spider caught the fly and ate her all.

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 23. Ngoài ra, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 370
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm